CPC Consulting

CPC Consulting jest agencją zatrudnienia, która od 2009 r. działa w Niemczech, Austrii i Norwegii. Spółka specjalizuje się w transgranicznym delegowaniu polskich pracowników w ramach pracy tymczasowej i rekrutacji stałych. Dzięki specjalistycznej wiedzy, w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i niemieckiej legislacji oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting gwarantuje szybki dostęp do polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa. Od kwietnia 2016 r. spółka należy do Grupy Kapitałowej LeasingTeam, największej w kraju grupy spółek wyłącznie z polskim kapitałem, która od ponad 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy i kandydatów.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia - Fabrycznej, w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000413057 | NIP 899-273-40-79| REGON 021835180
Wysokość Kapitału Zakładowego: 50000 PLN.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 8148.